Zorgkaart 
Licht-Traumatisch Hersenletsel

Amsterdam-Amstelland & Zaantreek-Waterland

Jaarlijks belanden er landelijk 85.000 mensen op de spoedeisende hulp met klachten die passend zijn bij een licht-traumatisch hersenletsel.1 Los van dit aantal wordt niet iedereen in het ziekenhuis gezien. Bovendien is het voor zorg- en hulpverleners niet altijd duidelijk waar getroffenen met hun klachten terecht kunnen. 

Het Expertisenetwerk NAH, uitvoerder van Breinlijn in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland, heeft in samenwerking met regiopartners voor zorg- en hulpverleners een overzicht gecreëerd van het regionale (behandel)aanbod voor mensen met licht-traumatisch hersenletsel. De basis van het aanbod bestaat uit de aanwezige deelnemende organisatie tijdens de speciale netwerkbijeenkomst over licht-traumatisch hersenletsel in de Landelijke Brain Awareness Week (15 t/m 21 maart 2021). Bijgevoegde zorgkaart is de opbrengst van deze bijeenkomst. Het Expertisenetwerk NAH is voornemend om de zorgkaart up-to-date te houden, zodat mensen met een licht-traumatisch hersenletsel beter worden geïnformeerd en worden toegeleid naar passende zorg en ondersteuning. 

Heb je een vraag of reactie?
Neem contact op met Breinlijn. Je wordt automatisch verbonden met een hersenletseldeskundige in onze regio, die op de hoogte zijn van het regionale aanbod voor mensen met hersenletsel.

1 CBO richtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel