Regioteam
Amsterdam & Zaan

Wie staan je te woord?

Wanneer je een vraag aan de regio Amsterdam & Zaan stelt, word je te woord gestaan door één van de onderstaande hersenletseldeskundigen.

Saskia Beukenhorst

Hersenletseldeskundige

Onno Manck

Hersenletseldeskundige

Pedro Bonte

Hersenletseldeskundige

Het regionale hersenletselteam

Het hersenletselteam in deze regio heet het Expertisenetwerk NAH en wordt gecoördineerd door het regionale samenwerkingsverband (SIGRA).

Het Expertisenetwerk NAH bestaat uit twee delen: de Expertgroep NAH en de Commissie NAH. 

 • Expertgroep NAH
  De Expertgroep NAH richt zich op de professionals van de aangesloten organisaties. Het Breinlijn team kan gemakkelijk contact zoeken via de expertgroep wanneer multidisciplinair of intercollegiaal overleg noodzakelijk is. Ook ontmoeten de professionals elkaar regelmatig tijdens netwwerkbijeenkomsten, waarin kennis wordt gedeeld rondom een inhoudelijk thema. Denk aan "NAH & bijkomende psychische en psychiatrische aandoeningen" en "NAH & Jeugd".
 • Commissie NAH
  De Commissie NAH is bestuurlijk en management georiënteerd. Signalen vanuit de expergroep worden bespreekbaar gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld een leemte in het zorgaanbod zijn, waarvoor de leden van het netwerk naar een oplossing zoeken. 

Gezamenlijk werken de expertgroep en commissie momenteel aan de volgende onderwerpen: 'samenwerking opleidingsaanbod voor professionals',  'logeerplekken voor mensen met hersenletsel' en 'ketenzorg NAH'. 

Het Expertisenetwerk NAH werkt nauw samen met gelijknamige netwerken voor kwetsbare doelgroepen, zoals de Expertisenetwerken Autisme en (L)VB. Bekijk hier de video over wat de netwerken (gezamenlijk) doen.

Partners
De volgende organisaties zijn betrokken en/of lid bij het Expertisenetwerk NAH:

 • Afasiecentrum
 • Amsterdam UMC, loc VUmc
 • Bartiméus
 • Beroerte adviescentrum (Amstelring/OLVG)
 • Breidablick (Rafaëlstichting)
 • Cliëntenbelang Amsterdam
 • Cordaan
 • GGZ inGeest
 • Heliomare
 • Hersenletsel.nl
 • Mentrum (Arkin)
 • Lievegoed
 • MEE Amstel en Zaan
 • Odion
 • Ons Tweede Thuis
 • Reade
 • Reinaerde
 • SIGRA
 • Vesalius (Altrecht)
 • Koninklijke Visio

Verder wordt er waar nodig samengewerkt met stakeholders als de Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis.

Contact met regionale coördinator
Heb je een vraag over het regionale hersenletselteam? Neem dan contact op met de coördinator van het Expertisenetwerk NAH Mark van Duin via mvduin@sigra.nl of 06-58084236. Voor vragen over hersenletsel klik hier.